До 15% намаление за баня | Спестете днес →
Mid Season Sale | Спестете до 50% →
10 Лв за ВасРегистрацияВходКошницаMenu

Общи условия

Наименование на търговеца: BONAMI.CZ, a.s.
Седалище и адрес на управление: Уезд 450/40, Прага 1
Идентификационен номер на дружеството: 242 30 111
Вписан в Търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага, част Б, 18575 ДДС №;

Информация за контакт: 1) адрес за кореспонденция: ECONT/PACKETA (COLETARIA.RO) ID: 98887276 Office ECONT RUSE DRUZHBA RUSE 7000, bul. Vasil Levski 4; 2) телефон за връзка: 024928351; и-мейл: obslujvanenaklienti@bonami.bg

. за продажба на стоки чрез онлайн магазин с домейн www.bonami.bg
  • Общи условия, в сила от 24.10. 2023 г.

1.   Встъпителни клаузи

1.1.   Тези общи условия (“Общи условия”) на BONAMI.CZ, a.s., със седалище на Уезд 450/40, Прага 1, Идентификационен номер на дружеството: 242 30 111, вписано в Търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, B 18575 (“Продавач”) уреждат сключването на договор за покупко-продажба от разстояние ("Договор за покупко-продажба"), сключен между Продавача и друго физическо или юридическо лице ("Купувач") чрез онлайн магазина на Продавача както и други правоотношения между страните. Онлайн магазинът се управлява от Продавача на адрес www.bonami.bg чрез уеб интерфейс ("Уеб интерфейс на магазина").

1.2.   Освен това, настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на страните по време на използването на уебсайта на Продавача на адрес www.bonami.bg ("Уебсайтът") и други, свързани с него правоотношения. Освен в случаите, изрично посочени в настоящия документ, Общите условия се прилагат в случаите, когато физическо лице, което желае да закупи стоки от Продавача, действа в рамките на своята търговска дейност.

1.3.   Клаузи, които се различават от тези в Общите условия, могат да бъдат договорени в Договора за покупко-продажба. Всички различаващи се клаузи в Договора за покупко-продажба имат предимство пред клаузите в Общите условия.

1.4.   Клаузите на Общите условия са неразделна част от Договора за покупко-продажба. Договорът за покупко-продажба и Общите условия са изготвени на български език. Договорът за покупко-продажба може да бъде сключен на български език. br>
1.5.   Съгласно разпоредбата на чл.298 ТЗ и чл.147а ЗЗП, Продавачът може да променя или допълва текста на Общите условия. Тази клауза не засяга правата и задълженията, които са възникнали при действието на предходната версия на Общите условия.

2.   Профил на Купувача

2.1.   Процедурата по регистрация на Уебсайта е изцяло доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на Уебсайта. Уебсайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно и без регистрация. Регистрацията на Уебсайта за създаване на потребителски профил („Потребителски профил“) не е задължително условие, за да бъде направена поръчка и да бъде сключен Договор за покупко-продажба.

2.2.   За да се регистрира даден потребител на Уебсайта е необходимо да се попълни регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, Купувачът влиза в създадения му в сайта Потребителски профил с имейл адреса и паролата, които е отбелязал при регистрацията. Със създаването на Потребителски профил и поставяне на отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на лични данни на BONAMI“ се счита, че Купувачът е запознат и приема настоящите Общи условия.

2.3.   В Уебсайта, потребителите имат възможност да направят регистрация на сайта чрез Facebook. В тези случаи данните, които са необходими за регистрационният формуляр се генерират автоматично от данните, предоставени във Facebook. При влизане в Уебсайта с Facebook и маркиране на полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на лични данни на BONAMI и ги приемам“ се счита, че Купувачът е запознат и приема настоящите Общи условия.

2.4.   След попълване на данните си в потребителската кошница, нерегистрираните потребители следва да декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласни са с тяхното съдържание и се задължават безусловно да ги спазват като отбележат съответното поле „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на лични данни на BONAMI и ги приемам“. След това потребителите могат да направят поръчката като натиснат бутона относно завършване на поръчката.

2.5.   Купувачът има възможност да получава информация за новопубликувани продукти чрез периодични електронни съобщения. В този случай обработката се извършва само въз основа на съгласието на Купувача за обработване на личните му/й данни и за изпращане на търговски съобщения. Предоставянето на съгласие на BONAMI е възможно чрез регистрационната форма на Уебсайта на BONAMI. Купувачът може да оттегли съгласието си по всяко време в своя потребителски профил или като кликне върху съответната връзка, намираща се във всяко търговско съобщение. Продавачът няма задължение да изпраща съобщения за новопубликувани продукти по електронна поща на всички Купувачи.

2.6.   При регистрацията си на Уебсайта и при поръчването на стоки Купувачът е длъжен да посочи всички данни правилно и точно. Купувачът е длъжен да актуализира всички данни, посочени в Потребителския профил, ако те се променят по някакъв начин. Данните, посочени от Купувача в Потребителския профил и по време на поръчката на стоки, се считат за верни от Продавача.

2.7.   Регистрацията в Уебсайта може да се извършва само от лица над 18-годишна възраст.

2.8.   Достъпът до потребителския профил е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да пази в конфиденциалност всяка информация, необходима за достъп до неговия Потребителски профил, и заявява, че Продавачът не носи отговорност за нарушаване на това задължение от страна на Купувача.

2.9.   Купувачът няма право да разрешава на трети лица да използват Потребителския му профил.

2.10.   Продавачът може да анулира Потребителския профил, по-специално ако Купувачът не е използвал Потребителския си профил за по-дълъг период от време или когато Купувачът наруши задълженията си по Договора за покупко-продажба (включително Общите условия).

2.11.   Купувачът е запознат, че Потребителският профил не е задължително да бъде достъпен през цялото време, особено по отношение на необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача или необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на трети страни.

3.   Сключване на Договора за покупко-продажба

Договорът за покупко-продажба на стоките се сключва по следната процедура:

3.1.   Уеб интерфейсът на магазина съдържа списък на стоките, предлагани от Продавача за продажба, включително цените на всяка предлагана стока. Цените на предлаганите стоки са посочени с включен данък добавена стойност и включват всички данъци и такси. Представените цени не включват разходите за доставка. Тези разходи, както и всички други възможни разходи се определят допълнително, като информация за техният размер се предоставя на потребителя в Уебсайта преди завършването на поръчката. Офертата за продажба на стоката и цените на стоката остават в сила през цялото време, когато се изобразяват в Интерфейса на уеб магазина, и до края на кампания, валидна за определен период, при условие че продуктът е бил част от такава кампания. Тази клауза не засяга възможността на Продавача да сключи Договора за покупко-продажба при индивидуално договорени условия. Всички предложения за продажба на стоки, намиращи се в Уеб интерфейса на магазина, са необвързващи и продавачът не е задължен да сключи Договор за покупко-продажба по отношение на тези стоки.

3.2.   Възможно е срокът за доставка да бъде удължен поради временна липса на поръчания от Купувача продукт или недостатъчна наличност на заявеното количество. Удължаване на срока е възможно и в случай на обявено извънредно положение или епидемична обстановка. В тези случаи служители на Продавача ще се свържат с Купувача за допълнителни разяснения. Възможно е, също така, да има забавяния от страна на спедиторската фирма в резултат на непредвидими лоши метеорологични условия, технически проблеми, обявено извънредно положение или епидемична обстановка и др.

3.3.   Продавачът има право да не достави част или всички поръчани продукти. Това може да се случи поради различни обективни причини, например: грешен адрес за доставка, грешен телефонен номер за връзка, изчерпване на наличностите, за което Продавачът ще уведоми Купувача по телефона или по електронна поща. Продавачът не гарантира наличността на продуктите в момента на поръчката. В случай на липса на наличност на даден продукт Продавачът е длъжен да възстанови на Купувача само предплатената сума за съответния продукт, ако има такава.

3.4.   Уеб интерфейсът на магазина съдържа и информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоката. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоката, изобразена в Уеб интерфейса на магазина, се прилага само ако стоката се доставя в рамките на България.

3.5.   За да поръча стока, Купувачът попълва заявка за поръчка в Уеб интерфейса на магазина. Заявката за поръчка съдържа по-специално информация за:

3.5.1.   поръчаната стока (Купувачът "добавя" поръчаната стока в електронна количка за пазаруване в Уеб интерфейса на магазина); 3.5.2.   начин на плащане на покупната цена на стоката, подробности за избрания начин на доставка на поръчаната стока; и 3.5.3.   разходите, свързани с доставката на стоката (наричани общо "Заявка за покупка"). 3.6.    Преди да изпрати Заявката за покупка на Продавача, Купувачът може да провери и промени данните, въведени от него в Заявката за покупка, също и по отношение на възможността на Купувача да установи и коригира грешки, възникнали при въвеждането на данните в Заявката за покупка. Купувачът изпраща Заявката за покупка на Продавача, като натиска бутона "Завърши и плати" или "Поръчай". Продавачът счита, че данните, посочени в Заявката за покупка, са верни. Незабавно след получаване на Заявката за покупка Продавачът потвърждава получаването й на Купувача по електронна поща, на адреса на електронната поща на Купувача, посочен в потребителския интерфейс или в Заявката за покупка ("Електронен адрес на Купувача").

3.7.   В зависимост от характера на Заявката за покупка (количество на стоката, размер на покупната цена, очаквани транспортни разходи) Продавачът винаги има право да поиска от Купувача да потвърди Заявката за покупка допълнително (например писмено или по телефона).

3.8.    Договорът за покупко-продажба се счита за сключен с връчването на известието за приемане на Заявката за покупка, изпратено от Продавача на Купувача по електронна поща, на адреса на електронната поща на Купувача.

3.9.   Продавачът има право едностранно да прекрати Договора за покупко-продажба по свое усмотрение, без предизвестие и без компенсация, ако установи, че Купувачът използва Уебсайта на Продавача в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите морални норми или общоприетите правила и практики в електронната търговия.

3.10.   Купувачът се съгласява с използването на средства за дистанционна комуникация при изпълнението на Договора за покупко-продажба. Разходите, направени от Купувача при използването на средствата за комуникация от разстояние във връзка с изпълнението на Договора за покупко-продажба (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), се поемат от самия Купувач.

4.    Цена на стоката и условия на плащане

4.1.   Купувачът заплаща цената по Договора за покупко-продажба при предварително договорени с Продавача условия, които могат да бъдат (i) еднократно при поръчване на Продуктите, (ii) чрез разсрочено плащане или (iii) при доставка по един от следните начини, избрани от Продавача:
⦁ По банков път;
⦁ чрез кредитна/дебитна карта;
⦁ чрез наложен платеж при получаване на стоките;

4.2.    Независимо от избрания метод, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите Общи условия Купувачът изрично и безусловно се съгласява да заплати на Продавача предварително, в пълен размер, продажната цена на всяка стока, поръчана от Уебсайта, освен ако не е уговорено друго. В случай на плащане с наложен платеж, при поръчката Купувачът получава потвърждение на поръчката, а при доставката - фактура, в която са посочени дължимата продажна цена и разходите за обработка и доставка на поръчката, ако има такива. Купувачът предава на куриера общата дължима сума, включваща цената на стоките и разходите за обработка и доставка, посочени във фактурата/разписката. Плащането се отбелязва в приемо-предавателния протокол, който служи като разписка и удостоверява доставката на стоките от куриера на Купувача. С подписването на приемо-предавателния протокол Купувачът упълномощава куриера да преведе на Купувача, от негово име и за негова сметка, сумата, посочена във фактурата/разписката.

Заедно с покупната цена Купувачът е длъжен да заплати и разходите, свързани с опаковането и доставянето на стоката в договорените количества на Продавача. Освен ако изрично не е посочено друго, разходите, свързани с доставката на стоката, се включват в покупната цена.

4.3.    При доставка с наложен платеж покупната цена става дължима и платима при приемането на стоката. При безкасови плащания покупната цена става дължима в деня на сключването на Договора за покупко-продажба и следва да бъде заплатена не по-късно от 3 дни от датата на сключването на Договора за покупко-продажба.

4.4.   Ако се извършва безкасово плащане, задължението на Купувача да плати покупната цена се счита за изпълнено, след като съответната сума бъде получена по сметката на Продавача.

4.5.   Ако Купувачът не потвърди допълнително Заявката за покупка (член 3.5), Продавачът има право да поиска цялата покупна цена да бъде платена преди изпращането на стоката на Купувача.

4.6.    Не могат да се комбинират отстъпки от цената на стоката, предоставени от Продавача на Купувача.

4.7.   Ако е необходимо в търговските отношения или ако е предвидено в съответни нормативни разпоредби, Продавачът издава данъчен документ - фактура на Купувача за плащанията, извършени въз основа на Договора за покупко-продажба. Продавачът е данъчно задължено лице за заплащане на ДДС. Данъчният документ - фактура се издава от Продавача на Купувача при получаване на плащането от Купувача и се изпраща по електронна поща на адреса на електронната поща на Купувача или се предава от съответния спедитор при наложен платеж.

4.8.   Продавачът следва да издаде касова бележка на Купувача в определените от закона случаи.

4.9.    Оригиналната цена (обикновено изобразена на уебсайта като зачертана като част от информацията за отстъпката) означава най-ниската цена през последните 30 дни преди отстъпката, за която въпросните стоки/услуга/лиценз (наричани по-нататък " Стоки") се предлага от Bonami в неговия електронен магазин. При изчисляването на първоначалната цена не се вземат предвид индивидуалните ценови отстъпки и ценови отстъпки, които не са включени директно в текущата продажна цена на дадените Стоки (т.е. не се предоставят автоматично и навсякъде). Първоначалната цена, изчислена по този начин, остава валидна дори ако Стоките са намалени няколко пъти за по-кратък период от време, но за максимален период от 180 дни.

5.   Гаранция за качеството

5.1.   Продавачът предоставя гаранция за качество по отношение на всички продукти, въз основа на която се задължава да гарантира, че продуктът е годен за обичайното предназначение или че ще запази обичайните си свойства за определен период от време.

5.2.   Гаранционният срок за Купувача-потребител е 24 месеца, освен ако в гаранционната карта не е предвиден по-дълъг гаранционен срок или ако не е предвидено друго за отделна стока (например на опаковката). За Купувачите, които действат в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност по време на изпълнението на Договора, гаранционният срок възлиза на 24 месеца.

5.3.   Гаранцията за качество не се прилага за артикули, продавани на намалени цени поради дефект, заради който е била договорена намалената цена.

5.4.   Гаранционният срок започва да тече от момента на приемане на продукта от Купувача или от трето лице, посочено от него.

6.   Отказ от Договора за покупко-продажба

6.1.   Купувачът е запознат, че в съответствие с приложимото законодателство, не е възможно да се откаже от Договора за покупко-продажба, в случай на доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания, доставка на бързо развалящи се стоки, договор за покупко-продажба на стоки в затворена опаковка, които Купувачът е извадил от опаковката и които не могат да бъдат върнати поради хигиенни причини и от договор за покупко-продажба на звукозапис или видеозапис или запечатан компютърен софтуер, ако оригиналната им опаковка е била нарушена.

6.2.   С изключение на случаите, посочени в член 65.1, или други случаи, когато е невъзможно да се откаже от Договора за покупко-продажба, Купувачът има право да се откаже от Договора за покупко-продажба в съответствие с чл. 50 от Закона за защита на потребителите в срок от четиринадесет (14) дни от приемането на стоката чрез единния формуляр за отказ от Договора - Приложение № 3 към настоящите Общи условия, с молба в свободен текст или чрез Формуляра за рекламация/отказ от договор/връщане на стока – Приложение №2 към настоящите Общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 1 към Общите условия- Политиката за рекламации на Продавача ако предметът на Договора за покупко-продажба е доставка на няколко вида или части от стока, срокът започва да тече от датата на приемане на последната пратка от стоката.

Когато Купувачът е упражнил правото си на отказ от Договора за покупко-продажба Продавачът възстановява всички суми, получени от Купувача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката/продуктите са върнати на Продавачът и приети от последния. Продавачът възстановява получените от Купувача суми, като използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната транзакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Купувача.

Купувачът се задължава да съхранява получените Продавача стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на горепосочения срок. Стоките се съхраняват съобразно посочените изисквания на производителя. В случай на упражняване правата си по настоящия член, Купувачът следва заедно със стоката да предостави и оригинала на документа за покупка (фискален касов бон и/или фактура).

6.3.   При отказ от Договора, съгласно член 65.2 от Общите условия, Договорът за покупко-продажба се прекратява. Купувачът се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Купувача разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Продавачът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи че върнатата стока е различна от доставената на Купувача

6.4.    Всички други права и задължения на Страните, свързани с отказ от Договора съгласно член 6.2 от Общите условия, са уредени в Политиката за рекламации на Продавача.

6.5.    Докато Купувачът не приеме стоката, Продавачът има право да се откаже от Договора за покупко-продажба по всяко време. В този случай Продавачът ще възстанови покупната цена на Купувача без неоправдано забавяне, чрез банков превод по сметка, определена от Купувача.

6.6.    Ако на Купувача е предоставен безвъзмездно друга стока („Подарък“) заедно със стоката предмет на Договора за покупко-продажба, договорът за дарение между Продавача и Купувача относно Подаръка се сключва под прекратително условие, предвиждащо, че ако Купувачът се откаже от Договора за покупко-продажба, договорът за дарение по отношение на този Подарък престава да действа и Купувачът е длъжен да върне на Продавача подаръка, предоставен му заедно със стоката.

6.7.    Продавачът дава възможност на Купувача да върне стоката при условията, посочени в Политиката за рекламации, в рамките на 365 дни считано от деня, в който Купувачът или посочено от него трето лице приеме стоката, с изключение на лекарствените продукти и/или козметиката, и/или кухненските блокове (готови за сглобяване кухненски модули). В случай на продажба на отделни матраци връщането на стоката е възможно в рамките на 45 дни.

6.8.   Правилата на Раздел 65 от настоящите Общи условия се прилагат само за Купувачи, за които според данните, предоставени при сключването на Договора за покупко-продажба или при регистрация на Уебсайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

7.   Транспорт и доставка на стоките

7.1.   Начинът на доставяне на стоката се определя от Продавача, освен ако в Договора за покупко-продажба не е предвидено друго. Ако начинът на транспортиране е договорен въз основа на изискване на Купувача, Купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този начин на транспортиране.

7.2.   Ако Продавачът е длъжен да достави стоката на място, определено от Купувача в Заявката за покупка съгласно Договора за покупко-продажба, Купувачът е длъжен да приеме стоката при доставката. Ако Купувачът не приеме стоката при доставката, Продавачът има право да се откаже от Договора за покупко-продажба.

7.3.    Ако по причини на Купувача стоката трябва да бъде доставена повторно или по начин, различен от посочения в Заявката за покупка, Купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с повторната доставка на стоката, или разходите, свързани с различен начин на доставка.

7.4.   При приемането на стоката от превозвача Купувачът е длъжен да провери дали опаковката на стоката не е била нарушена и да информира незабавно превозвача, ако открие някакви дефекти. Ако бъдат открити каквито и да било нарушения на опаковката, които показват неразрешено проникване в пратката, Купувачът не е длъжен да приеме пратката от превозвача. С подписването на товарителницата, Купувачът потвърждава, че опаковката на пратката, съдържаща стоката, не е била нарушена.

7.5.   Всички други права и задължения на страните по време на транспортирането на стоката могат да бъдат уредени със специални условия за доставка на Продавача, ако такива са издадени от Продавача.

8.   Права в случай на некачествено изпълнение

8.1.   Правата и задълженията на страните по отношение на отговорността на Продавача в случай на некачествено изпълнение се уреждат от приложимите общозадължителни законови разпоредби.

8.2.    Продавачът е отговорен пред Купувача за това, че продадената стока съответства на Договора за покупко-продажба, и по-специално, че стоката няма никакви дефекти. Съответствието с Договора за покупко-продажба означава, че продадената стока има изискваните по договора качества и потребителски свойства, описани от Продавача, производителя или неговия представител, или очаквани въз основа на извършената от тях реклама, или обичайните за стока от този вид качества и потребителски свойства, че тя отговаря на законовите изисквания, в съответното количество, ниво или тегло и съответства на целта, посочена за използването на стоката от Продавача или за която тя обикновено се използва.

8.3.   Разпоредбите на член 8.2 от Общите условия не се прилагат за стоки, продавани на намалени цени поради дефект, заради който е договорена намалената цена, поради захабяване на стоката, причинено от обичайната ѝ употреба, по отношение на употребявани стоки - за дефект, съответстващ на степента на употреба или захабяване, която стоката е имала при приемането ѝ от Купувача, или ако това следва от характера на стоката.

8.4.   Когато дефектът се появи в рамките на 2 (две) две години след приемането, стоката се счита за дефектна още при приемането.

8.5.   Всички права, произтичащи от некачествено изпълнение, се упражняват от Купувача пред Продавача на адреса на неговото предприятие ул Тамова 289/13, Прага 8, или по електронна поща на адрес obslujvanenaklienti@bonami.bg . Ако това е възможно и освен ако не създава значителни затруднения за Купувача, при предявяване на рекламация Купувачът е длъжен да върне стоката на Продавача, директно на мястото на предявяване на рекламацията или като я изпрати на следния адрес: Bonami - отдел за рекламации, Прологис Парк Летище Прага, ул. Прумислова 482 (зала DC1), 252 61, Йенец.

8.6.   Всички допълнителни права и задължения на Страните, свързани с отговорността на Продавача за дефекти, се уреждат от Политиката за рекламации на Продавача.

9.   Други права и задължения на Страните

9.1.   Купувачът придобива правото на собственост върху стоката с пълното заплащане на покупната цена на стоката.

9.2.   Купувачът признава, че софтуерът и другите части, съставляващи Уеб интерфейса на магазина (включително снимките на предлаганите стоки), са защитени с авторски права. Купувачът се задължава да не извършва никакви дейности, които биха могли да позволят на Купувача или на трети лица да се намесват или да използват софтуера или други части, съставляващи уеб интерфейса на магазина, по неразрешен начин.

9.3.   Купувачът няма право да използва никакви механизми, софтуер или други процедури, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху работата на Уеб интерфейса на магазина, когато използва Уеб интерфейса на магазина. Уеб интерфейсът на магазина може да се използва само до степен, която не накърнява правата на другите клиенти на Продавача, и в съответствие с неговата спецификация.

9.4.   НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-515; 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: 1000 гр. София, бул."Витоша" №18
тел.: 02/935 61 13
факс: 02/980 73 15
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.cpc.bg

9.5.   Продавачът не е обвързан с никакви кодекси за поведение по отношение на Kупувача.

9.6.   Купувачът потвърждава, че Продавачът не носи отговорност за грешки, дължащи се на намеса на трети страни в Уебсайта или в резултат на използване на Уебсайта в противоречие с неговите спецификации.

9.7.   С настоящото Купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата, настъпили по вина на Купувача.

10.   Защита на лични данни и търговски съобщения

10.1.   Защитата на личните данни на Купувача или на всеки друг потребител на Уебсайта, включително условията за изпращане на търговски съобщения, се уреждат от Политиката за защита на лични данни, чиято актуална пълна версия е достъпна тук

11.   Използване на бисквитки

11.1.   110.1. Уебсайтът използва "бисквитки". Правилата за тяхното използване и начинът, по който използването им може да бъде забранено, са достъпни тук .

12.   Доставка

12.1.    Освен ако не е уговорено друго, всяка кореспонденция, свързана с Договора за покупко-продажба, трябва да бъде изпратена на другата страна в писмен вид, по електронна поща, лично или с препоръчано писмо, използвайки доставчик на пощенски услуги (по избор на подателя). Доставката до Купувача се извършва на адреса на електронната поща, посочен в неговия потребителски профил.

13.   Кредити

13.1.   Кредитите на BONAMI служат като пари. 1 кредит = 1 български лев. Не е възможно да се изисква осребряване в пари на кредитите. Ако кредитите са използвани за закупуване на стоки и впоследствие, в законоустановения срок, настъпи отказ от Договора за покупко-продажба, Купувачът няма право на възстановяване на сумата, платена с кредити.

13.2.   одробни правила и ограничения, свързани с кредитите, са посочени в правилата за кредитите.

14.   Заключителни разпоредби

14.1.   Ако отношенията, свързани с използването на Уебсайта, или правните отношения, създадени с Договора за покупко-продажба, съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от законите на Република България. Това не засяга правата на Купувача, произтичащи от общозадължителни разпоредби. Всички спорове могат да се решават и извънсъдебно. В този случай Купувачът може да се обърне към структура, специализирана в извънсъдебното решаване на спорове, например към Комисия за защита на потребителите, или да реши спора онлайн чрез специална платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Преди да приложи извънсъдебно решаване на спорове, Продавачът препоръчва на Купувача да използва данните за контакт на BONAMI за разрешаване на казуса. В случай че не бъде постигнато споразумение за извънсъдебно решаване на спора, страните могат да отнесат спора за решаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

14.2.   Продавачът има право да продава стоките въз основа на търговската си регистрация и дейността му не подлежи на друг процес на разрешаване. Компетентните институции извършват търговски инспекции в рамките на своите компетенции, ако е приложимо.

14.3.   JВ случай че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е или стане невалидна или неефективна, на мястото на невалидните разпоредби се добавя разпоредба, чието значение е възможно най-близко до това на невалидната разпоредба. Недействителността или неефективността на една разпоредба не засяга действителността на други разпоредби. Всички изменения и допълнения на Договора за покупко-продажба или на Общите условия изискват писмена форма.

14.4.    Договорът за покупко-продажба, включително Общите условия, е архивиран от Продавача в електронен вид и не е достъпен.

14.5.    Данни за контакт с продавача: адрес за доставка - BONAMI.CZ, a.s., ул. Тамова 289/13, Прага 8, електронен адрес: poruchki@bonami.bg. За допълнителни данни за контакт, моля, вижте www.bonami.bg.

24.10.2023.