20 Лв за ВасРегистрацияВходКошницаMenu

Защита на личните данни

1.   Информация за Bonami

1.1.   Настоящите правила за обработка на лични данни на дружество BONAMI.CZ, a.s., ИН (ЕИК): 242 30 111, със седалище Прага 1 – Мала страна, ул. „Уйезд“ 450/40, п.к. 118 00 (Praha 1 – Malá strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00), записана в търговския регистър под номер B 18575, воден от Градски съд Прага (по-нататък само „BONAMI“) урегулират принципите за обработка на личните данни на посетителите на уебсайта www.bonami.cz и приложението (по-нататък само „уеб сайт/приложение“), и най-вече регистрираните потребители (по-нататък само „потребител“) и клиентите на BONAMI, които направят поръчка посредством уеб сайта (по-нататък само „клиент“).

1.2.   При обработката на личните данни BONAMI е в ролята на администратор и следователно определя с каква цел и с какви средства ще се извършва обработката на личните данни.

1.3.   дружество BONAMI е назначило поверено лице за защита на личните данни, което е: инж. Даниел Кмох, poverenec@bonami.cz, +420 232 005 040.

2.   Какви данни обработваме?

2.1.   Данни, предоставени от клиентите. В BONAMI обработваме лични данни за потребителите и клиентите. Обработваме основно личните данни, които сами ни предоставите при регистрация в BONAMI или при създаването на Вашата поръчка.

2.2.   Тези данни включват по-конкретно адрес на електронна поща, а при клиентите също име и фамилия, адрес, телефонен номер, данни за плащане, данни за вход и данни за идентификация, информация за поръчаната стока или услуги, за договора и за изпълнението на договора. Ако желаете, можете да посочите и други данни, например адрес на месторабота или дата на раждане, или забележка за удобно време за доставка.

2.3.   Данни от z Facebook. Ако за регистрация използвате социалната мрежа Facebook, давате на BONAMI също така достъп до Вашия публичен профил, дата на раждане, данни за актуалното местонахождение и имейл адрес. Вашият публичен профил във Facebook включва Вашите име и фамилия, профилна снимка, възрастова категория, данни за пола и друга публична информация в зависимост от настройките ви.

2.4.   Данни, получите посредством бисквитките. За по-добро насочване на рекламните кампании и подобряване на предлагането на продукти и услуги дружество BONAMI използва информация за стоките, закупени от нашите клиенти. Ако сте позволили в браузъра си запазване на бисквитки и сте съгласни с използването им, BONAMI получава данни за посещаването на уебсайта, разглежданите продукти и друга активност в уебсайта.

2.5.   BONAMI не събира и не обработва по друг начин никакви поверителни лични данни, например данни за Вашето здравословно състояние, вероизповедание или убеждения и др..

3.   С каква цел обработваме данните?

3.1. За изпълнение на Вашата поръчка, т.е. за изпълнение на договора между BONAMI и клиента, използваме Вашите име и фамилия и данните за контакт. Обработката на личните данни в този случай включва всички дейности от регистриране на поръчката, обработката ѝ включително заплащането и доставката на поръчаните стоки. В този случай обработката се извършва въз основа на необходимата информация за изпълнение на договора, както и необходимата информация за изпълняване на законовите задължения. Ако данните не са предоставени BONAMI не може да изпълни Вашата поръчка.

3.2. За предлагане на нашите продукти на клиентите на BONAMI под формата на търговски съобщения, BONAMI използва преди всичко електронната поща, в редки случаи и телефонния номер за изпращане на SMS. В такъв случай изпращаме търговски съобщения за продукти, свързани със стоките, които вече сте закупили от BONAMI. Извършваме обработката с цел реализация на легитимния интерес на BONAMI под формата на директен маркетинг в ограничена степен. Затова BONAMI не изисква съгласието ви за изпращане на такива търговски съобщения, но Ви дава възможност по всяко време да се отпишете от информационния бюлетин или да подадете възражение срещу такава обработка. Клинтите, които се регистрират в BONAMI в рамките на поръчката си и след влизане в сила на настоящите правила, могат да получават от нас търговски съобщения въз основа на съгласието за получаване на търговски съобщения, което е напълно доброволно и непредоставянето му няма влияние върху изпълнението на поръчката. Вие давате на BONAMI съгласие с изпращане на търговски съобщения при регистрацията си в BONAMI или по-късно в настройките на клиентския си акаунт. Моля, вземете под внимание, че регистрация на BONAMI могат да извършват само лица, навършили 15 години. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си като кликнете на съответния линк, намиращ се във всяко търговско съобщение или в настройките на потребителския акаунт. Ако оттеглите съгласието си, ние повече няма да използваме Вашите данни за изпращане на търговски съобщения, освен по горепосочената причина - упражняване на легитимния интерес на BONAMI.

3.3. За предлагане на нашите продукти и пропагандиране на BONAMI под формата на търговски съобшения, зипращани на потребителите, BONAMI използва предимно имейл адрес. В този случай обработката се изпършва само въз основа на Вашето съгласие с обработката на личните данни и изпращането на търговски съобщения, което е изцяло доброволно и в случай, че не го предоставите можете да продължите да използвате в пълен обем нашия уебсайт/приложение. Вие предоставяте съгласие на BONAMI посредством формуляра за абонамент на BONAMI. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си като кликнете на съответния линк, намиращ се във всяко търговско съобщение.

3.4. За улеснение и ускоряване на процеса на поръчване в BONAMI, ние използваме Вашите данни, които сте попълнили при регистрацията в BONAMI, във Вашия потребителски профил или при предходна поръчка. Тези данни служат за улесняване на бъдещи покупки под формата на автоматично попълване на формуляра за поръчка. В този случай обработваме Вашите лични данни, данни за идентификация, данни за контакт, данни за вход и данни за адреса, с цел получаване на необходимата информация за изпълнение на договора или необходимата информация за изпълнение на мерките, взети преди сключването на договора в рамките на воденето на Вашия потребителски акаунт. Посочването на тези лични данни в потребителския профил с цел автоматично попълване на формуляра за поръчка е напълно доброволно от Ваша страна и няма влияние върху завършването на Вашата поръчка. Можете по всяко време да изтриете или редактирате данните в потребителския профил или самата регистрация, виж точка 4 от настоящия документ.

3.5. За изпращане на информация при получаване в склада на стока на BONAMI, която в момента не е налична, ние в BONAMI използваме Вашите лични данни, които сте посочили про поълване на формуляра „проследяване на наличност“, за да Ви изпратим информация за това, че стоката е постъпила на склад. В този случай ние обработваме личните Ви данни въз основа на съгласие за обработка с цел изпращане на информация за наличност на стока, което е напълно доброволно и може да се прекрати по всяко време в подробната информация за продукта с натискана на бутон „отказ“ в потребителския профил или на имейл адрес obslujvanenaklienti@bonami.bg, или посредством другите данни за контакт, посочени в настоящия документ.

3.6. За изпълнение на законовите задължения, отнасящи се до предоставянето на възможност и уреждането на рекламации на стоки или услуги на BONAMI дружество BONAMI използва информацията, посочена във формуляра за рекламация. В този случай обработката се извършва въз основа на изпълнението на законови задължения. В случай, че смятате, че закупената от Вас стока има дефекти, можете да посочите личните си данни посредством формуляр за рекламация/съпроводително писмо, изпратено по пощата или чрез друг доставчик или чрез попълването му на някой от клоновете на BONAMI. В този случай обработваме Вашите идентификационни данни, данни за контакт, данни за адрес, както и информацията за поръчаните стоки или услуги, за договора, за изпълнението на договора от двете страни. Въз основа на законовите разпоредби и в случай, че сте потребител дружество BONAMI е длъжно да обработва Вашите лични данни, необходими, за да можем да ви дадем възможност да направите и в последствие да уредим рекламация на стоки или услуги, които дружество BONAMI Ви е предоставило. В случай, че дружество BONAMI не е задължено по закон да ви даде възможност да направите рекламация, а го правим по собствено решение, обработваме Вашите лични данни, необходими за това, за да можем да удовлетворим Вашата рекламация и да изпълним задълженията, произтичащи от договора.

3.7. За по-добро насочване на рекламата и маркетинга на BONAMI, използвайки бисквитки BONAMI обработва данни за посещението на уебсайта, разглежданите продукти и друга активност на уебсайта. Обработката е възможна само въз основа на Вашето съгласие с използването на съответните бисквитки. И това съгласие е напълно доброволно. Като правило въз основа на посочените данни BONAMI получава статистики, анализи и доклади за поведението на потребителите на уебсайта. Въз основа на тях е възможно по-добро насочване на рекламата или нагаждане на съдържанието на уебсайта към това, което наистина Ви интересува и което търсите, или което интересува като цяло по-голяма група потребители. В този случай обработката на личните данни като правило е автоматизирана. Повече информация за бисквитките ще намерите тук.

3.8. Бисквитки се използват също така за реализация на афилиейт програмата на BONAMI, където се проследява дали до 30 дни от кликването на реклама на BONAMI на друг уебсайт сте купили някаква стока. Обработката отново е възможна само въз основа на Вашето съгласие с използването на тези бисквитки, което предоставяте още на уебсайта на нашия афилиейт партньор, т.е. на сайта, където сте кликнали на реклама на BONAMI. Ако дадете това съгласие и ако същевременно дадете съгласие със запазване на бисквитки за тези цели на уебсайта BONAMI, тези бисквитки ще се използват в съответствие с правилата за използване на бисквитки.

3.9. За обезпечаване на поддръжката за клиенти използваме данните за Вашето име и имейл, които попълвате преди началото на чат със служител на BONAMI в съответния прозорец за чат в уебсайта. Попълвайки данните, Вие давате съгласие с обработката на съответните данни. Ние не използваме по никакъв начин вашето име и имейл адрес само въз основа на започването на чат.

4.   Оттегляне на съгласие и прекратяване на изпращането на търговски съобщения

Търговски съобщения. Потребителите и клиентите на BONAMI могат по всяко време да прекратят получаването на търговски съобщения по следните начини:
 • като кликнат на съответния линк, разположен в долната част на всяко търговско съобщение; или
 • в настройките на потребителския си акаунт;
 • да подадат възражение срещу обработката на личните им данни от BONAMI на имейл адрес obslujvanenaklienti@bonami.bg или посредством другите данни за контакт, посочени в настоящите правила.
Cookies. Ако искате да забраните запазването на бисквитки на Вашето устройство, можете да промените настройките директно в браузъра си. Ако забраните на BONAMI да запазва бисквитки, някои части от уебсайта могат да не работят правилно. Повече информация за забраняването и изтриването на бисквитките ще намерите тук.

5.   Кой има достъп до данните?

5.1.   На първо място личните данни се обработват от BONAMI и неговите служители. Всички лица, имащи достъп до личните данни, са длъжни да запазят мълчание и този ангажимент продължава и след приключване на сътрудничеството им с BONAMI.

5.2.   В качеството си на администратор BONAMI поверява обработката на личните данни и на други лице, като т.нар. обработващи. Обработващ е всеки субект, който обработва лични данни за BONAMI за целите и по начин, определен от BONAMI. Ако за обработката е необходимо Вашето съгласие, ние предаваме данните на обработващите само в случай, че сте дали съгласие. Ние предаваме на обработващите само тези данни, които са им необходими за предоставяне на техните услуги. BONAMI използва следните обработващи:
 • Econt Express Ltd, Speedy AD, Gebrüder Weiss Ltd., Packeta International s.r.o., SC FAN Courier Express SRL(транспортни фирми)
 • Daktela (осигуряване на услугата поддръжка за клиенти)
 • Uloženka s.r.o. (дистрибуция на стоки)
 • X.commerce, Inc. (инструменти за онлайн маркетинг)
 • dba Magento, Inc. (инструменти за онлайн маркетинг)
 • Google LLC (инструменти за онлайн маркетинг)
 • YANDEX, LLC (инструменти за онлайн маркетинг)
 • Targito.com, s.r.o. (предоставяне на имейлинг)
 • Facebook, Inc. (инструменти за онлайн маркетинг)
 • Seznam.cz, a.s. (инструменти за онлайн маркетинг)
 • VIVnetworks.com s.r.o. (обезпечаване на афилиейт програмата)
 • SMSbrána s.r.o.
 • Adform s.r.o.
 • BIANO s.r.o.
 • GLami s.r.o.
 • Ehub s.r.o
 • RTB House s.r.o.
 • Pinterest, Inc.
 • Global Payments Europe s.r.o.
 • ZooControl s.r.o.
 • Trustpilot, Inc.

6.   Колко време обработваме данните?

6.1.   BONAMI обработва личните данни с цел изпълнение на договора през цялото време, докато трае изпълнението на поръчката, включително заплащането ѝ и доставката на стоката. След това по закон BONAMI съхранява някои от танните, съдържащи се в счетоводните документи.

6.2.   Търговски съобщения се изпращат на потребителите през цялото време, докато трае съгласието с изпращането им. Търговски съобщения се изпращат на клиентите до отказ от абонамента за тях или до подаване на възражение срещу обработката на личните данни с тази цел. Търговските съобщения се изпращат най-много за период от 10 години. След това Bonami ще поиска предоставяне на ново съгласие.

6.3.   BONAMI обработва данните, събрани с маркетингови цели през цялото време, докато трае съгласието с използването на бисквитки, т.е. докато сте позволили запазване на бисквитки в своя браузър или до подаването на възражение срещу използването на Вашите данни за тази цел.

6.4.   Друга обработка на личните данни извън посочените срокове BONAMI извършва само в случай, че това е необходимо за изпълнение на задължения, произтичащи от нормативни актове, отнасящи се за BONAMI.

7.   Какви са Вашите права?

7.1.   Във връзка с обработването на лични данни можете да се обърнете към BONAMI и да изисквате:

 • Информация относно личните данни, които BONAMI обработва, относно целите и характера на обработваните лични данни, вкл. информация за евентуалните получатели на личните данни извън BONAMI. Общата информация за дейностите по обработката на личните данни е посочена в настоящите правила.
 • Достъп до данните, които сте предоставили на BONAMI в рамките на регистрацията или при правене на поръчка. Ако упражните това прави BONAMI ще Ви съобщи дали и какви конкретно лични данни обработва като може да Ви предостави достъп до тези лични данни заедно с информация за използването им.
 • Корекция на личните данни ако са неточни или непълни BONAMI може да изпълни правилно поръчката Ви само ако данните са актуални.
 • Обяснение и отстраняване на грешки (напр. блокиране, корекция, допълване или заличаване на лични данни), в случай че смятате, че BONAMI обработва лични данни в противоречие със защитата на Вашия личен и частен живот или в противоречие с нормативните актове.
 • Заличаване на лични данни (т.нар. право да бъдете забравени) или ограничаване на обработката им ако повече не са необходими за посочените цели или ако BONAMI вече няма законово основание да ги обработва вкл. случаите, когато не сте съгласни с по-нататъшна обработка. В рамките на изпълнението на посочените условия BONAMI ще заличи напълно или частично Вашите лични данни.
 • Пренасяне на автоматизираната обработка на лични данни, получени въз основа на Вашето съгласие от BONAMI към друг субект, при което BONAMI предава Вашите лични данни в обичайно използван формат на Вас или на друг администратор по Ваше желание.
7.2.   Клиентите на BONAMI могат също така да подадат възражение срещу обработката на лични данни в случай на изпращане на търговски съобщения или оценяване на предпочитанията при пазаруване, въз основа на което BONAMI незабавно прекратява обработката на лични данни за тези цели.

7.3.   Освен горепосочените права винаги имате възможност при нарушаване на задълженията на BONAMI да се обърнете към Агенцията за защита на личните данни.

8.   Безопасност

8.1.   BONAMI следи за безопасността на Вашите лични данни. Манипулацията с лични данни се извършва изцяло в съответствие с действащото законодателство, вкл. общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД). При обработката на личните данни BONAMI отделя голямо внимание на техническото и организационно обезпечаване на обработваните данни.

8.2.   Всички лични данни в електронна форма се съхраняват в бази данни и системи, до които имат достъп само лицата, които работят непосредствено с личните данни за изпълнение на целите, посочени в настоящите правила и то само в необходимия обем. Достъпът до тези лични данни е защитен с парола и защитна стена (firewall). BONAMI редовно тества защитата на личните данни и периодично я подобрява.

9.   Контакт

С всякакви забележки относно обработката на личните данни или в при упражняване на правата си можете да се обърнете към BONAMI на имейл адрес obslujvanenaklienti@bonami.bg, или на телефон +420 232 005 040.

10.   Валидност

10.1.   Настоящите правила влизат в сила от 1. 2. 2021 г.